Privacyverklaring Bitman

Bitman maakt websites en applicaties voor opdrachtgevers. Bezoek je onze website Bitman.nl, dan verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacystatement lees je welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens
1.     Bitman slaat gegevens van de contactpersoon bij onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners op.
2.     Bitman verwerkt in opdracht van onze opdrachtgevers data op onze staging servers.
3.     Ook verwerkt Bitman – zoals elke website – IP-adressen van websitebezoekers.

Doelen van de verwerking

1.     De verwerking van de contactgegevens van opdrachtgevers en samenwerkingspartners is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
2.     De verwerking van de persoonsgegevens op onze staging servers worden enkel in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Deze zijn opgenomen in een verwerkersovereenkomst.*
3.     Wij gebruiken IP-adressen voor twee doelen:

  • Om te analyseren hoe vaak de website Bitman.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Matomo (voorheen Piwik).
  • Om de website Bitman.nl veilig en bereikbaar te houden.

* Voor de persoonsgegevens die onze opdrachtgevers opslaan, zijn zij de verwerkersverantwoordelijke. Zij sluiten zelf een overeenkomst af met de personen van wie zij contactgegevens verzamelen en beheren.

Bewaartermijnen en privacymaatregelen
Bitman heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in Matomo de laatste 2 cijfergroepen van elk IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen in Matomo worden opgeslagen.
De logfiles die worden opgeslagen voor beveiligingsdoeleinden worden ten hoogste drie maanden bewaard en worden ook alleen met dit doel bekeken.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of om aangifte te doen van strafbare feiten.

Bitman houdt zich aan de verplichtingen voor de geheimhouding en beveiliging die wij zijn aangegaan in de verwerkersovereenkomsten met onze opdrachtgevers. De servers waarvan wij gebruikmaken om data op te slaan, staan in Nederland.

Cookies
Bitman.nl gebruikt geen cookies.

Privacyrechten
Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens Bitman
Houtmarkt 21
2011 AL Haarlem
+31 23 5400407
info@bitman.nl

Haarlem, 18 mei 2018