Digitaal onderhoud oorlogsgraven

Onderhoudsmodule voor Oorlogsgravenstichting

Voor de Oorlogsgravenstichting maakten we een module waarmee het aansturen en plannen van het onderhoud van oorlogsgraven gedigitaliseerd werd. Tot ingebruikname werd het onderhoud van de duizenden graven handmatig bijgehouden.
Zowel de input en verwerking van de rapportages uit het veld, de aansturing van de onderhoudsteams en de terugkoppeling hierop moest in een digitale applicatie worden ondergebracht.

Tot voor kort ging de inspecteur met een enorme stapel papier op pad om alle oorlogsgraven in het land te inspecteren. Op kantoor werkte hij zijn aantekeningen uit in Excel, waarbij steeds de basisinformatie opnieuw ingetypt moest worden. Daarnaast gaven de ongeveer 500 consuls - ambtenaren die vanuit de gemeentes verantwoordelijk zijn voor de inspectie van de oorlogsgraven - hun opmerkingen op papier door. De planner maakte op basis hiervan een planning voor de onderhoudsteams. Een andere afdeling hield dit alles ook administratief bij.

Door met alle sleutelfiguren “mee te lopen”, kregen we inzicht in de precieze werkzaamheden en informatiestromen. De Onderhoudsmodule werkt zowel op desktop als op mobiele apparaten. [maart 2014]